Missió i valors2019-02-13T10:25:08+00:00

Missió focus inside

Acompanyar a les Organitzacions en la seva transformació i millora contínua a través de 2 línies d’actuació:

  • Desenvolupant les habilitats i actituts de les Persones.

  • Treballant aspectes clau de l’entorn organitzatiu.

Valors focus inside

  • Ens Adaptem amb Flexibilitat a la situació de cada Organització i col.lectiu

  • Desenvolupem solucions sencilles, pràctiques i d’alta Aplicabilitat a l’acompliment de cada Rol

  • Actuem com aliats de l’Organització, col.laborant de manera constructiva, coordinada i desde la proximitat

  • ImaginAcció, Dissenyem solucions innovadores i creatives que provoquen canvis

Compromís social

focus inside dedica el 2% de la facturació de cada projecte a una institució de caràcter social, a escollir entre 3 institucions de serietat reconeguda, o a qualsevol altra que decideixi el client.

ONG fundada al 1981 amb la finalitat d’eradicar la pobresa, la injustícia i la gana al món. Present a 22 països la seva missió és impulsar el desenvolupament dels nens, les seves famílies i les comunitats.

ONG que treballa per a canviar el món i fer d’ell un lloc més just, solidari i en pau. Està present a 46 països del món amb programes de desenvolupament, comerç just, emergències i campanyes.

ONG per al Desenvolupament, catòlica, de voluntaris, que des de 1960 lluita contra la pobresa, la gana, la malnutrició, la malaltia, la falta d’instrucció, el subdesenvolupament i contra les seves causes.

ONG líder en la defensa dels drets de la infància, present en més de 120 països. Focus en emergències i ajuda humanitària, cooperació al desenvolupament i atenció a nens en risc de pobresa o exclusió social.